Elva Väepäevad- “Täpsusküti mitmevõistlus”

Elva Väepäevad- “Täpsusküti mitmevõistlus”

Elva Täpsusküti 2021 mitmevõistluse juhend

Aeg: 28.august 2021 kell 12.00 -16.00

Koht: Tartumaa Tervisespordikeskus

Eesmärk:  Pakkuda inimestele meeleolukat ja kõigile jõukohast sportlikku tegevust

Tutvustada Tartumaa Tervisespordikeskust

Selgitada välja Elva Täpsuskütt 2021

Võistlusalad:

  1. Discgolfi visked korvi kolmelt erinevalt kauguselt 0 korvi juures, 3×3 viset. Tabamus annab 1, 2 või 3 punkti vastavalt viskekaugusele,  maksimaalne tulemus 18 punkti.
  2. Õhupüssist laskmine kukkuvatele märkidele 6 m distantsilt viis lasku, iga tabamus annab 4 punkti, max 20 p.
  1. Maastikuvibu laskmine vibu harjutusväljakul 6 noolt maastikuvibu ulukimärki, süda annab 3 punkti, keha 2 punkti, märkleht 1 punkti, max 18 p.
  1. Viskemäng rõngastega. Kokku 5 viset, iga vise annab 4 punkti, max 20 punkti.
  2. Korvpalli vabavisked. 10 viset, iga tabamus annab 2 p., max 20 p
  3. Jalkapiljardi väljakul otselöögid 10 lööki, iga tabamus annab 2 p.,  max 20 p
  1. Keegel, skoori arvestus veel selgumisel
  2. Noolemäng pumbamaja seinal – 2 x 5 noolt, tulemus jagada 5-ga, max 20
  3. Kurnimäng, max 20 p

Korraldus: Infotelgist antakse võistlejale skoorkaart, kus on märgitud alade toimumise kohad ja lahtrid tulemuste märkimiseks. Punktid võib läbida suvalises järjekorras ajavahemikus kell 12.00 -16.00 Iga ala juures on instruktor, kes selgitab harjutuse sooritamise tingimusi, laseb teha ühe prooviseeria ning peale võistlusseeria lõppu märgib skoorkaardile tulemuse.

Arvestus: Arvestust peetakse meeste ja naiste ja alla 12 aastaste laste vanuserühmades. Nooremad võistlejad saavad märgile lähemale minna. Võistlejad reastatakse üheksa alaga kogutud punktide summade järgi.

Autasustamine: üheksa alaga kõige rohkem punkte kogunud võistlejale mõlemas vanuserühmas antakse Elva Täpsusküti tiitel koos vastava tunnistuse ja vägeva auhinnaga. II ja III koha omanikud saavad diplomi ja veidi väiksema auhinna. Kõik üheksa ala läbinud võistlejad saavad tunnustusmärgi. Kõigi osalejate vahel loositakse ka loosiauhind!

Osavõtumaks: 0 €

Järgmised sündmused