EMV kriteeriumis / Maxilla 64. Elva Tänavasõit

EMV kriteeriumis / Maxilla 64. Elva Tänavasõit

Eesti Meistrivõistlused kriteeriumis / MAXILLA 64. Elva Tänavasõidu korraldaja on Austa Rattaklubi. Võistlus viiakse läbi vastavalt EJL võistlusreglemendile, UCI võistlusmäärustele ja käesolevale juhendile.

Võistlus toimub 21. mail 2022. algusega kell 11:00 Elva linnas, Arbimäel.

Osalema lubatakse EJL või UCI liikmesriigi litsentsiga järgmiste vanuseklasside jalgratturid:
 N/M16, NJ/MJ, NU/MU, NE/ME, N/MSport – N/MSeeniorid
 N/M12, N/M14 (nimetatud klassides litsentsi ei nõuta)
Sport ja Seenior klasside jalgratturid võistlevad ühises absoluutarvestuses.
Maxilla 64. Elva Tänavasõit on N16/M16, NJ/MJ, NU/MU, NE/ME vanuseklassidele Eesti kriteeriumisõidu meistrivõistlused ning Sport-Seeniorid (ühises absoluutarvestuses) vanuseklassidele Eesti esivõistlused.

Eelregistreerimiseks edastada osaleja-/te andmed e-postile registreerimine@austa.ee
EJL ametlikus võistlustele ülesandmisvormis (ülesandmisvormi leiad www.ejl.ee/organisatsioon/dokumendid/-> Blanketid -> Ametlik võistlustele ülesandmisvorm).

Eelregistreerimine lõpeb 18. mail 2022 kell 24:00.

Võistlejate litsentside kontroll toimub sekretariaadis eelülesandmise põhjal.

Startijate lõplik kinnitamine toimub võistluskeskuses laupäeval, 21. mail kell 08:00-09:30.Stardimaterjalide väljastamine algab laupäeval, 21. mail kell 08:00 ning kestab kuni tund enne vastava vanusegrupi stardi aega.

NB! Eelregistreerunuks loetakse võistleja üksnes peale stardimaksuarve tasumist, mille rekvisiidid edastatakse automaatselt registreerimisel. Järel- ja kohapeal registreerimisel üksnes sularahas.

Järgmised sündmused