01.07.2021

Elva vald otsib toitlustusteenuse pakkujaid Eesti liikumis- ja spordifestivalile

28.–29. augustil toimub Elvas ja selle lähiümbruses Eesti esimene liikumis- ja spordifestival, mis on pühendatud tervislike eluviiside ja liikumise propageerimisele. Otsime festivalialale tänavatoidu pakkujaid. 

Ootame festivalialale toidupakkujaid, kes pakuvad toitu, mida on tervislik ja mugav käest süüa ning valmib kohapeal värskest toorainest ja on hea kvaliteediga. 

Müügikoht peab olema avatud kogu festivali programmi jooksul ehk 28.–29. augustil. 

Muud konkursi tingimused:

  • pakutav toit peab olema tervislik ja valmima värskest toorainest, iga teenusepakkuja menüüs peab olema lihavabasid valikuid; 
  • pakkuja peab ise korraldama puhta joogivee ning reovee utiliseerimise; 
  • toitlustaja peab lähtuma Tartu 2024 keskkonnasäästlike sündmuste korraldamise juhendist, st üritusel osalevatel kauplejatel tuleb koguda liigiti jäätmeid, kasutada korduvkasutatavaid nõusid, söögiriistu ja serveerimislahendusi; 
  • müügikoht peab olema teisaldatav (tänavatoiduauto või -haagis).  

Pakkujal tuleb esitada sooviavaldus konkursil osalemiseks e-aadressile elva@elva.ee hiljemalt 25. juuliks 2021.  

Sooviavalduses peab olema välja toodud:

  • pakkuja nimi, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post);
  • senise kogemuse kirjeldus;
  • auto või haagise pilt koos viimistluse ja inventari kirjeldusega või üldilmet edasiandev illustratiivne materjal;
  • elektrivajadus;
  • kavandatava menüü võimalikult täpne kirjeldus;
  • kinnitus, et ettevõttel ei ole riiklike või Elva valla kohalike maksude võlgnevust või muid täitmata rahalisi kohustusi Elva valla ees.

Müügikoha hind Elva valla ettevõtjatele on 50 eurot, millele lisandub käibemaks. Väljastpool Elva valda registreeritud ettevõtjatele on müügikoha tasu 100€, millele lisandub käibemaks.  

Pakkumiste hindamisel arvestatakse tänavatoidumenüüd, müügikoha kujundust ja sobivust festivali eesmärkidega.  

Lisainfo:
Kertu Vuks, Elva abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee või tel 58137086