23.02.2021
Elva vald

Jälgi Elva valla vabariigi aastapäevale pühendatud aktust veebis

Eesti Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril kell 15 antakse pidulikul aktusel üle Elva valla aunimetused: Elva valla aukodanik, teenetemärk Elva Täht, Aasta tegija ja Aasta kultuuritegija. Aktuse otseülekanne algab 24. veebruaril kell 15 Elva valla Youtube’is, SIIN. 

  • Elva valla aukodaniku nimetus määratakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Elva vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.
  • Teenetemärk Elva Täht määratakse Elva vallas silma paistnud füüsilisele isikule Elva vallale osutatud teenete eest. Laureaadile antakse üle teenetemärk „Elva Täht”.
  • Aasta Tegu/Aasta Tegija aunimetus määratakse tunnustusena isikule või ühendusele, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaalelu, kohaliku omaalgatuse või muus valdkonnas, mille läbi on rikastanud kogukonnaelu ja toonud vallale tuntust.
  • Aasta kultuuritegija aunimetus antakse isikule, kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele, hoidmisele ja edasikandmisele Elva vallas.

 Seoses riigis kehtestatud piirangute ja koroonaviiruse levikuga on sel aastal kutsutud aktusele vaid aunimetuste saajad ja vallavolikogu liikmed. Soovime kõigile kaunist Eesti Vabariigi aastapäeva!