20.01.2023

Puhja aleviku südames on alanud minispordiväljaku rajamise esimese etapi tööd!

Puhja aleviku südames on alanud minispordiväljaku rajamise esimese etapi tööd!
Objekt on planeeritud lõplikult valmima juunikuu alguseks

Kohaliku kogukonna poolt kaua oodatud multifunktsionaalse minispordiväljaku rajamise eesmärk on kaasajastada ja laiendada Puhja piirkonna sportimistingimusi. See on suur panus kohaliku taristu arengusse, mis kindlasti tõstab Puhja piirkonna atraktiivsust elukeskkonnana.

Puhja minispordiväljaku rajamine võimaldab suunata veelgi rohkem inimesi sportima nii Puhja kui ka selle naaberpiirkondadest. Lisaks parandab niinimetatud miniarena olemasolu oluliselt treeningvõimalusi kohalike spordiklubide jaoks. Minispordiväljakul on edukalt võimalik korraldada erinevaid sündmusi ning valgustatud objektil saab tegevusi läbi viia ka hilisõhtutel.

Puhja minispordiväljaku projekti tellija on sihtasutus Elva Kultuur ja Sport. Projekti kogumaksumus on 104 353 eurot, millest 69 992,12 eurot rahastatakse Tartumaa Arendusseltsiga koostöös LEADER-meetmest ning 41 360 eurot rahastab SA Elva Kultuur ja Sport.

Puhja minispordiväljaku projekteerija on OÜ EJL Ehitusbüroo ning tööd teostab OÜ Kivipartner.
Omanikujärelevalvet teeb Elva Vallavalitsus.

Lisainfo:
Ivi Tigane, SA Elva Kultuur ja Sport juhataja
ivi.tigane@elva.ee / 552 8870

Margus Ivask, arendusjuht
margus.ivask@elva.ee / 506 8687