16.03.2021
Elva sport. Elva vald

Vallavalitsus otsib Elva spordi- ja puhkepargi projekteerijat

Elva vallavalitsus otsib Elva spordi- ja puhkeala projekteerijat. Oma pakkumuse saab esitada Riigihangete registris ning pakkumuste esitamise tähtaeg on 25. märts 2021. 

Hanke objekt on Elva spordi- ja puhkepargi Kalda 4 kinnistul asuvate hüppemägede, vaatetorni, administratiivhoone ja muude dokumentides nimetatud rajatiste projekteerimistööd. 

Põhiprojekti mahus tuleb lahendada hoone asendiplaaniline osa, arhitektuurne osa, sh sise-arhitektuurne ja eriosade lahendused. Projekti koosseisus tuleb anda lammutusprojekt kinnistul paiknevale olemasolevale hüppetornile ja amortiseerunud abitaristule. 

Spordi- ja puhkepargi projekti koosseisus kavandatakse olemasoleva suusahüppetorni rekonstrueerimisel ja laiendamisel vaateplatvorm kõrgusega 30m, administratiivhoone ja ronimissein. Kinnistule lisatakse looduslikku nõlva ära kasutades ja spordi- ja puhkepargi kasutusvõimaluste laiendamiseks veel 15 m ja 10 m hüppetorn, vabastiili park ja ca 50 m pikkune mäe teenindamiseks mõeldud tõstuk. 

Projekteerimise tähtaeg on 31.05.2021.